Wuko Bending and Rolling Tools

wz10638 wuko uni bender

wz10638 wuko uni bender

Uni bender 2200
8 inch throat
Brand: WUKO
Made in Austria
wz10640 wuko duo bender

wz10640 wuko duo bender

Duo bender 3200
8 inch throat
Brand: WUKO
Made in Austria
wz10640_1_2 duo disc bender

wz10640_1_2 duo disc bender

Duo disc hemming bender 4000
3″ disc diameter
Brand: WUKO
Made in Austria
wz10640_1_3 wuko uno disc bender

wz10640_1_3 wuko uno disc bender

Uni disc hemming bender 4010
3″ disc diameter
Brand: WUKO
Made in Austria
wz10639_1 wuko mini bender

wz10639_1 wuko mini bender

Mini bender 2020
3/4 inch throat
Brand: WUKO
Made in Austria